zum Inhalt springen
Prof. Dr. Hanife Koncu / Istanbul

Gastvorträge Osmanische Dichtung

 

Prof. Dr. Hanife Koncu von der Mimar-Sinan-Universität in Istanbul ist Spezialistin für osmanische Dichtung.

An unserem Institut wird sie zwei Vorträge halten.

 

Einführung in die osmanische Dichtung in leichter Sprache / Kolay Dilde Osmanlı Şiirine Giriş.

Diese Veranstaltung richtet sich an alle, die sich für die osmanische Dichtung im Allgemeinen interessieren und einen wissenschaftlichen Vortrag in türkischer Sprache hören möchten. Das Sprachniveau richtet sich an Lernende ab dem 4. Semester. Natürlich wird auch die Möglichkeit zur Nachfragen bestehen.

Ort und Zeit: Çarsamba/Mittwoch, 10 Temmuz/Juli, 14-15:30, Orientalisches Seminar, R 317, Doc. Dr. Bayram Erdoğan’ın dersinde.

 

Vortrag: Die Frau in der türkischen Mesnevi-Dichtung / Türk mesnevi edebiyatında kadın

Prof. Koncu wird über das Genre „Mesnevi“ und die Literarisierung von Frauen/Frauenfiguren sprechen.

Ort und Zeit: Salı/Dienstag, 9 Temmuz/Juli, 17:30-19, Orientalisches Seminar, R 317

In türkischer Sprache!

 

„Mesnevi“ nedir?

Öğüt verici bir olayı anlatan uzun şiirlerdir. Her çeşit konu işlenebilir. Roman ve öykünün yerini tutan bir nazım şeklidir. Mesnevilerin genel özellikleri şunlardır:

Kelime anlamı “ikili, ikişer ikişer”dir.

İran edebiyatından alınmıştır. İran edebiyatında Firdevsî’nin Şehname’si ünlüdür.

Klâsik halk hikâyeleri, destanî konular, aşk hikâyeleri, savaşlar, dinî ve felsefî konuları işlenir.

Konu ne olursa olsun olaylar masal havası içinde anlatılır.

Konularına göre sınıflandırılırlar: aşk, din ve tasavvuf, ahlâk ve öğreticilik, savaş ve kahramanlık, şehir ve güzelleri, mizah.